thomaseidsvaag 2015-05-22 19:45:10

Vedtekter for Eidsvåg idrettslag

Thomasbuch 2016-11-23 08:50:37

Regler for matriell og utstyr

Generelt

Alle lag i Eidsvåg Idrettslag skal spille i grønne overdeler, sorte shorts og grønne strømper. Det er lagleders/treners ansvar å påse at kun godkjent drakt benyttes i tilknytning til kamp. Klubben ønsker å fremstå med en felles profil/identitet. Dersom lagene går til samlet innkjøp av overtrekks drakter eller treningsutstyr, skal kun gjeldene klubbkolleksjon benyttes og anskaffes gjennom EIL offisielle utstyrsleverandør. Fellesbestillinger koordineres via materialforvalter. Trener og lagledere kan utstyres med trenerjakke og/eller overtrekks drakt med lag logo/sponsor loger (i henhold til avtale). Nevnte bekledning skal brukes i forbindelse med kamper og cuper.

 

Reklame

Spillertrøyer: Lagene har selv ikke under noen omstendigheter anledning til å trykke på hverken reklame eller annet på spillertrøyene. Spillertrøyene og med tilhørende reklameplass er klubbens eiendom og evt. brudd på trykkeforbudet vil medføre erstatningsansvar. Hovedsponsorene skal alltid være representert på følgende måte: Frydenbø på front, Rema 1000 Eidsvåg på rygg.

 

Klubbkolleksjon

Dersom klubben går til anskaffelse av overtrekks drakter eller andre produkter i EILs offisielle klubbkolleksjon, har lagene selv ikke anledning til å trykke på verken reklame eller annet på. Dersom lagene selv går til anskaffelse av overtrekks drakter, og disse finansieres helt eller delvis med reklame, skal dette godkjennes og koordineres av klubbens materialforvalter og sponsoransvarlig i forkant, for å ivareta forholdet til klubbens samarbeidspartnere. Dertil plassering av andre sponsorer. NB: Hovedsponsorene skal til enhver tid være representert på drakter/overtrekks drakter. På training topper som spiller/lag bestiller skal kun EIL logo og Sport 1 logo i front. Her står man fritt til å «dekorere» rygg med navn, nummer eller andre egne sponsorer. Bestillinger skal gjøres via materialforvalter og utstyrsleverandør og faktureres klubben. Kun produkter fra EILs klubbkolleksjon kan anskaffes.

 

Klubbkolleksjonen

Grønn Adidas drakt, sort shorts og grønne strømper

Sort Adidas overtrekks drakt

Adidas trenings topp

Trener/lagleder Adidas jakke

 

ANSVAR UTSTYR / AVD. BUA FOTBALL

Lagledere og trenere er ansvarlig for alt utlevert utstyr. Dette innebærer følgende: Man må til enhver tid ha oversikt over utlevert utstyr, til lag og enkeltspillere. Få utstyr i retur fra spillere som slutter. Forestå opptelling og kontroll av alt utlevert utstyr på forespørsel. Returnere alt utlevert utstyr til materiellansvarlig i forbindelse med fornying eller utskifting.

 

Generelt

Standard utstyr for lag (med 15 spillerne) 15 drakter 15 kortbukser 15 par strømper 1 keeperdrakt (overdel og hansker) 15 baller (en ball pr spiller) 8 markeringsvester 1 ballpumpe 2 ballnett Medisin skrin med suppleringspakke 11’er lag har i tillegg rett til 2 kamp baller, kapteinsbind og et sett med borte drakter. I 2017 vil disse bli blå Adidas drakter.

Supplering av utstyr skjer etter avtale med materiellansvarlig. Uttak av nytt utstyr skjer normalt kun ved at utstyret er utslitt/skadet. Utstyr som er ubrukelig på grunn av dårlig kvalitet returneres til materialansvarlig for reklamasjon.

Dette gjelder: 

Keeperdrakt

Spillertrøyer 

Markeringsvester 

Baller 

Ballpumpe 

Ballnett

 

Unntaket er: Supplering til medisin skrin. Behov for utstyr som følge av større antall spillere enn forutsatt i standardutrustning.

NB: Lag som har mistet baller/ annet utstyr får ikke normalt ikke nye i løpet av sesongen. Excel skjema hvor lagene skal melde utstyrsbehov for ny sesong sendes ut via mail i februar måned. Bestilling av utstyr skjer KUN en gang I året. Lag som unnlater å fylle ut, og returnere skjema innen angitt frist vil ikke få supplert utstyret.

Trener klær

Alle som trener ett lag i Eidsvåg har rett til et overtrekks sett og en trener jakke (coach jakke). Disse burde holder i flere sesonger. Det er forventet at trenere som slutter etter en kort periode leverer inn igjen trener jakken. I lag hvor det er finnes flere trenere må utdeling av klær mest sannsynligvis skje over ett til to år. Felles utstyr som kina hatter, kjegler, osv oppbevares i ballboden. Alle har felles ansvar for at dette utstyret tas vare på og returneres til ballboden etter bruk. NB: Ball boden må være låst under trening og kamper.

 

 

 

VIKTIGE KONTAKTPERSONER:

Materialforvalter BUA:  

Birte Fagerdal, mail: utstyr@eil.no , tlf 41472858.

 

Sponsoransvarlig i EIL

Connie Konglevoll

Epost: connie.konglevoll@fretheimhotel.no

Tel: 99202613