Thomasbuch 2016-11-22 15:20:40

Markedspakker 2017

MARKEDSPAKKER - EIDSVÅG IDRETTSLAG

Eidsvåg Idrettslag har utarbeidet noen markedsføringspakker som tilbys samarbeids- partnere og sponsorer som ønsker å støtte klubben. Dersom det er ønskelig med andre ordninger/avtaler er dere velkommen til å kontakte klubbens sponsor avdeling.

 A - PAKKE:    kr. 15.000,- pr år

-         Helsides annonse i alle trykksaker som EIL produserer (EIL medlemsblad,

          17 mai program (rubrikk), Knøtteturneringsprogram, Åsane Cup – hvert 5. år) 

-         Nettreklame med link til egne nettsider på www.eil.no

-         Skilt på banen (1x3 m) (produksjon av skilt betales av sponsor a kr. 3.000,- eks mva)

-         Invitasjon til arrangementer i regi EIL

-         10% rabatt ved leie av klubbhus

Avtalen gjøres for minimum 3 år

 

B - PAKKE:  kr.  10.000,- pr år

-         Halvsides annonse i alle trykksaker som EIL produserer (EIL medlemsblad, 17 mai    

          program (rubrikk), Knøtteturneringsprogram, Åsane Cup – hvert 4. år)

-         Skilt på banen (1x3 m)  (produksjon av skilt betales av sponsor a kr. 3.000,- eks mva)

-         Nettreklame med link til egne nettsider

Avtalen gjøres for minimum 3 år

 

C - PAKKE:   kr.  5.000,- pr år

-         Halvsides annonse i alle trykksaker som EIL produserer (EIL medlemsblad, 17 mai  

          program (rubrikk), Knøtteturneringsprogram, Åsane Cup – hvert 4. år).

Avtalens varighet 1 år.

 

Prisene er eks. mva. Fakturering skjer fortrinnsvis i juni måned.

Eidsvåg Idrettslag / Sponsoravdeling:

Connie Konglevoll / connie.konglevoll@fretheimhotel.no/ Tel: 99202613