Medlemskontingent og treningsavgifter

Priser gjeldende fra 1/7-2018 (vedtatt på årsmøtet 21/3-2018)

  Medlems
kontingent
Trenins-avgift vår Trenings-avgift høst Totalt per medlem/år
  Sats Sats Sats  
Søskenmoderasjon på 25% gis på treningsavgift (ikke medlemskontingent)
BUA         
Barnefotball 250 500 500 1250
         
Ungdomsfotball 250 600 600 1450
         
         
Senior        
Fotball herrer 11er 250 1000 1000 2250
Fotball herre 7er 250 700 700 1650
Oldboys/Veteran 250     250
Oldgirls 250     250
Fotball damer 11er 250 700 700 1650
Allidrett        
Trolltrim 250 200 200 650
Gymlek 250 200 200 650
Idrettskole 250 200 200 650
         
         
         
Håndball > 4. klasse 250 500 500 1250
Håndball <= 4. klasse 250 400 400 1050
 Håndball Senior  250  500  500  1250
         
Aerobic 250 600 600 1450
Bølleball 250     250
Støttemedlem/ Løpegruppe 250     250