Medlemskontingent og treningsavgifter

Priser gjeldende fra 1/7-2018 (vedtatt på årsmøtet 21/3-2018)

  Medlems
kontingent
Trenins-avgift vår Trenings-avgift høst Totalt per medlem/år
  Sats Sats Sats  
Søskenmoderasjon på 25% gis på treningsavgift (ikke medlemskontingent)
BUA         
Barnefotball 250 500 500 1250
         
Ungdomsfotball 250 600 600 1450
         
         
Senior        
Fotball A lag herrer 250 1000 1000 2250
Fotball B lag herrer 250 800 800 1850
Oldboys/Veteran 250 400 400 1050
Oldgirls 250 600 600 1450
         
Allidrett        
Trolltrim 250 200 200 650
Gymlek 250 200 200 650
Idrettskole 250 200 200 650
Friidrett  250  250  250  750
Zumba 250 400 400 1050
         
Håndball > 4. klasse 250 500 500 1250
Håndball <= 4. klasse 250 400 400 1050
 Håndball Senior  250  500  500  1250
         
Aerobic 250 600 600 1450
Bølleball 250     250
Støttemedlem/ Løpegruppe 250     250