Medlemskontingent og treningsavgifter

Priser gjeldende fra 1/1-2021

  Medlems
kontingent
Trenins-avgift vår Trenings-avgift høst Totalt per medlem/år
  Sats Sats Sats  
 
BUA         
Barnefotball 250 500 500 1250
         
Ungdomsfotball 250 600 600 1450
         
         
Senior        
Fotball herrer 11er 250 1000 1000 2250
Fotball herre 7er 250 700 700 1650
Oldboys/Veteran 250     250
Oldgirls 250     250
Fotball damer 11er 250 700 700 1650
Allidrett        
Trolltrim 250 200 200 650
Gymlek 250 200 200 650
Idrettskole 250 200 200 650
         
         
         
Håndball > 4. klasse 250 500 500 1250
Håndball <= 4. klasse 250 400 400 1050
 Håndball Senior  250  500  500  1250
         
Aerobic 250 600 600 1450
Bølleball 250     250
Støttemedlem/ Løpegruppe 250     250
         
1. og 2. klasse        
Fotball/håndball/allidrett* 250 600 600 1450

* Treningsavgift for første og andre klassinger som har felles fotball/håndball/allidrett

Det er ingen treningsavgift for høsten i 1. klasse,